Afati i Shqyrtimit të Ankesave

Tabela kategorizuese me kodet përkatëse që përcakton afatet e përpunimit të ankesës nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.


Afati i shqyrtimit të ankesave
Afati i shqyrtimit të kërkesave