Avaritë nga moti i keq, informacion i përditësuar për datën 5 janar 2017

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, po ndjek me vëmendje problematikën e shfaqur në rrjetin e shpërndarjes në mbarë vendin si pasojë e uljes së temperaturave dhe reshjeve të shiut e borës në zonat malore.
Në terren janë angazhuar rreth 1800 punonjës të 11 drejtorive rajonale të OSHEE, të cilët janë në gatishmëri për eliminimin sa më shpejt të cdo defekti.
Ditën e sotme, 5 janar, situata paraqitet e mirë, problemet në rrjet vihen re në zonat rurale por numri I fiderave me defekt është relativisht I vogël, rreth 8.
Gjeni më poshtë informacionin e përditësuar nga 11 dispeceritë rajonale të OSHEE në vend

Ora 7:00
Numri i fiderave me defekt është 8

Zonat pa energji:
Rajoni Tiranë : Muzeu Kombetar, K/Ministria, Parlamenti, KLSH, Akademia e Arteve, Presidenca, Vila 5, OSBE, Restorant Pergola , Rr. Ilia Dilo Sheperi, Rr. Gjovalin Gjadri,Rr. Hamdi Pepa, Rr. Bedri Karapici, Rr 3 Deshmoret (pjesërisht) pranë KMY, Biznese private brenda territorit të Ish Misto Mames, Kaon.
Rajoni Elbasan: Cërrujë/Gramsh
Korcë: Rëmenj Cezmë dhe Cezmë e Vogël/Pogradec
Rajoni Vlorë: Gorisht
Rajoni Gjirokastër: pjesërisht Krahës/Tepelenë
Rajoni Kukës: pjesërisht Lekbibaj/Tropojë; Shtiqen/Kukës
Rajoni Shkodër: Mjedë/Shkodër; Iballë/Pukë
Rajoni Burrel: Ujësjellësi, Lagjia e Vjetër) dhe fshatrat: Munaz, Rrajë e Zezë, Rrethi Epërm, Velë, Varreshkejz, Arrëz/Rrëshen

Të gjitha linjat dhe N/Stacionet janë në skemë normale furnizimi me energji elektrike
Të gjithë fiderat që furnizojnë me energji elektrike hidrovoret janë në punë .

Informacioni i orës 8.00
Numri i fiderave pa energji është 8

Zonat pa energji:
Rajoni Tiranë : Rr. Ilia Dilo Sheperi, Rr. Gjovalin Gjadri, Rr Hamdi Pepa, Rr.Bedri Karapici, Rr. 3 Deshmoret (pjesërisht) pranë KMY, Biznese private brenda territorit të Ish Misto Mames, Kaon.
Rajoni Elbasan: Cërrujë/Gramsh
Korcë: Rëmenj Cezmë dhe Cezmë e Vogel/Pogradec
Rajoni Vlorë: Gorisht
Rajoni Gjirokastër: pjesërisht Krahës/Tepelenë
Rajoni Kukës: pjesërisht Lekbibaj/Tropojë; Shtiqën/Kukes
Rajoni Shkodër: Mjedë/Shkodër; Iballë/Pukë
Rajoni Burrel: Ujësjellësi, Lagjia e Vjeter) dhe Fshatrat: Munaz, Rrajë e Zezë, Rrethi Epërm,Velë, Varreshkejz, Arrëz/Rrëshen

Të gjitha linjat dhe n/stacionet janë në skemë normale furnizimi me energji elektrike
Të gjithë fiderat që furnizojnë me energji elektrike hidrovoret janë në punë .
Fiderat që furnizojnë spitalet janë në pune.

Informacioni i orës 09:00
Numri i fiderave pa energji është 8

Zonat pa energji:
Rajoni Tirane: Kabina Muzeu Kombëtar që furnizon me energji institucionin e Muzeut Kombëtar, Kabina OSBE-se që furnizon me enrgji institucionin e OSBE-së në Rr. Donika Kastrioti në ish- Bllok si dhe kabina Pergola B që furnizon një pallat po në Rr. Donika Kastroiti në ish-Bllok.
Rajoni Elbasan: Cërrujë/Gramsh
Korce: Rëmenj Cezmë dhe Cezmë e Vogël/Pogradec
Rajoni Vlorë: Gorisht
Rajoni Gjirokastër: pjesërisht Dropull
Rajoni Kukës: pjesërisht Lekbibaj , Rragam/Tropojë; Shtiqen/Kukës,
Rajoni Shkoder: Mjede/Shkoder; Iballe/Puke
Rajoni Burrel: Qafshtamë, Antenat TVSH, Zona e Krujës/Burrel; FushëGjor/Lac

Të gjitha linjat dhe n/stacionet janë në skemë normale furnizimi me energji elektrike
Të gjithë fiderat që furnizojnë me energji elektrike hidrovoret janë në punë .
Fiderat që furnizojnë spitalet janë në punë.

Informacioni i orës 11:00

Numri i fiderave me defekt është 17

Zonat pa energji:
Rajoni Tiranë : Kabina Muzeu Kombëtar që furnizon me energji institucionin e Muzeut Kombëtar, Kabina OSBE-së që furnizon me enrgji institucionin e OSBE-së në rr. Donika Kastrioti në ish- Bllok si dhe kabina Pergola B që furnizon një pallat po në Rr. Donika Kastroiti në ish-Bllok.
Rajoni Elbasan: Cërrujë/Gramsh
Rajoni Vlorë: Gorisht
Rajoni Gjirokastër: pjesërisht Dropull/Gjirokastër; Petran/Përmet
Rajoni Kukës: Lekbibaj, Bujan, Tropojë , Qytet Fierzë si dhe pjesërisht Pac, Rragam/B.Curri; Golaj, Kishaj, Kam, si dhe pjesërisht Fajzë/Has; Shtiqen, Shemri, Babqorre
Rajoni Shkodër: Mjedë/Shkodër; Iballë, Rrapë, Qafë Mali, Qelëz/Puke
Rajoni Burrel:Komsi, Plani i Bardhë/Burrel

Rajoni më i prekur nga defektet është rajoni i Kukësit për shkak të motit të keq me reshje bore që ka përfshire këtë rajon.
Gjithashtu edhe në rajonin e Shkodrës dhe konkretisht në zonën e Pukës kemi një numër të konsiderueshëm konsumatorë pa energji.
Nga grupet e terrenit të OSHEE-së po punohet për riparimin e defekteve ne te gjithe vendin.

Të gjitha linjat dhe n/stacionet janë në skemë normale furnizimi me energji elektrike
Të gjithë fiderat që furnizojnë me energji elektrike hidrovoret janë në punë .
Fiderat që furnizojnë spitalet janë në punë.

Informacioni i orës 13:00

Numri i fiderave me defekt është 14

Zonat pa energji janë:
Rajoni Tiranë: Vazhdon të jetë me defekt kabina Muzeu Kombëtar që furnizon me energji institucionin e Muzeut Kombëtar, kabina OSBE-së që furnizon me energji institucionin e OSBE-së në Rr Donika Kastrioti në ish- Bllok si dhe kabina Pergola B që furnizon një pallat po në Rr. Donika Kastrioti në ish-Bllok si edhe pjesërisht zona e Rinasit.
Rajoni Elbasan: pjesërisht Cërrujë/Gramsh
Rajoni Berat: Otllak/Berat
Rajoni Vlorë: Gorisht/Vlorë
Rajoni Gjirokastër: Delvinë/Sarandë
Rajoni Kukës: Bicaj , Krenzë, Domaj si dhe pjesërisht Shemri/Kukës; Zahinisht, Kam , Golaj si dhe pjesërisht Fajzë, Pogaj/Has; Qytet Fierzë , Lekbibaj, Bujan, Dragobi, si dhe pjesërisht Shëngjergj/Kukës
Rajoni Shkodër: pjesërisht Vau i Dejës/Shkodër; Arrës Miliska , Iballë, Rrapë, Qelëz si dhe pjesërisht Qafë Mali /Pukë
Rajoni Burrel:Komsi,pjesërisht Plani i Bardhë/Burrel; Zall Dardhë/Peshkopi

Të gjitha linjat dhe n/stacionet janë në skemë normale furnizimi me energji elektrike
Të gjithë fiderat që furnizojnë me energji elektrike hidrovoret janë në punë .
Fiderat që furnizojnë spitalet janë në punë.

Grupet e avarisë të OSHEE-së po punojnë për riparimin e defekteve të mbetura në të gjithë vendin