Consulting Services (Energy Sector – Distribution Networks)

INTERNATIONAL PUBLIC BIDDING ( WITH PRE-QUALIFICATION )

SHPREHJE INTERESI / PARAKUALIFIKIMI

Marreveshje per Bashkëpunim Finauciar per projektin “Programi i investimeve per shperndarjen e energjise elektrike”