Informacion “PER BLERJE TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA TREGU I PARREGULLUAR PER PERIUDHEN 01-31 Dhjetor 2017


Ne lidhje me blerjen e energjise elektrike nga tregu i parregulluar per muajin Dhjetor 2017, ne menyre te permbledhur iu njoftojme se:

Ne mbeshtetje te urdherit te administratorit nr. 25606, date 21.11.2017, komisioni i blerjes filloi proceduren e blerjes on-line te energjise elektrike (raporti bashkengjitur nga sistemi on-line).

Sasia e blere eshte sipas raportit analitik te sistemit on-line (bashkengjitur):

LOT1 (Base Load – 24 ore) = 130,200 MWh me 57.95Eu/MWh = 7,545,462 Euro (procedure pjesore Shtator 2017)
LOT1 (Base Load – 24 ore) = 93,000 MWh me 71.92Eu/MWh = 6,688,969.20 Euro (procedure Nentor)
LOT2 (Peak Load – 16 ore) = 222,704 MWh me 94.98Eu/MWh = 21,153,259.20 Euro (procedure Nentor)

Total enegji e blere ne treg te parregulluar Dhjetor 2017: 445,904 Mwh = 35,387,690.40 Euro

Kliko ketu per me shume informacion (dokument)