Albania_map

Kontaktoni

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
Rruga “Andon Zako Cajupi”
Pallati Conad, Kati i 3, Tiranë.

Dispeçeria Tiranë:
042355269; 042355271; 042358888;

Per Kerkesa dhe Ankesa 

ankesajuaj@oshee.al

E-mail:

ankesajuaj@oshee.al
kujdesi_abonentit@oshee.al

Dispecerite

Qendra dispecer Tensioni i Mesem Rajoni Qender

Tel: 04 2258888, 04 2355269, 04 2355270

Qendra dispecer Tensioni i Mesem Rajoni Juglindje

Tel: 054221000, 054221001, 054221002

Qendra dispecer Tensioni i Mesem Rajoni Jugperendim

Tel: 034210000, 034210002

Qendra dispecer Tensioni i Mesem Rajoni Verior

Tel: 0228001023, 0228001024, 0228001025

Dispeceria Durres

Tel: 052 22097

Dispeceria Gjirokaster

Tel: 084 26255