Albania_map

Kontaktoni

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
Rruga “Andon Zako Cajupi”
Pallati Conad, Kati i 3, Tiranë.

Dispeçeria Tiranë:

Tel:044528888; 044505269; 044505270;

Per Kerkesa dhe Ankesa 

ankesajuaj@oshee.al

E-mail:

ankesajuaj@oshee.al
kujdesi_abonentit@oshee.al