Koordinatori për të drejtën e informimit

    Argid ALIKAJ

    Koordinator për të Drejtën e Informimit

    Sektori i Çështjeve Ligjore

    Tel: +355 69 4141384

    E-mail: argid.alikaj@oshee.al

    Adresa:  Rruga “Andon Zako Cajupi”

                    Pallati Conad, Kati i 3

                    Tiranë