Misioni dhe Prioritetet Strategjike

Permbushja e kerkesave te konsumatoreve per furnizim te panderprere dhe cilesor me energji elektrike nepermjet nje sherbimi efikas dhe modern. Integriteti, perkushtimi dhe pergjegjshmeria jane shtyllat kryesore per realizimin e misionit.

Prioritetet Strategjike:
– Forcimi i marredhenieve me konsumatoret dhe me partneret publike e private
– Arritja e performances solide financiare
– Konsolidimi i besueshmerise se kompanise ne tregun vendas dhe nderkombetar.