organograma2-01

Struktura organizative e Shoqërisë “OSHEE” Sh.A është miratuar me Vendimin Nr. 24, datë 03.04.2015 Këshillit Mbikqyrës