organograma2-01

Struktura organizative e Shoqërisë “OSHEE” Sh.A, me 6331 punonjës, është miratuar me Vendimin Nr. 24, datë 03.04.2015 Këshillit Mbikqyrës