Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
1 Specialist Prokurimi në Njesinë e Zbatimit të Projektit Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Tirane 1 11/01/2017 00:00:00 31/01/2017 16:30:00
Hap Profilin
2 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Vlore Vlore 7 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
3 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokaster Gjirokaster 11 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
4 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Korce Korce 10 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
5 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Elbasan Elbasan 6 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
6 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Fier Fier 7 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
7 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Berat Berat 11 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
8 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Kukes Kukes 7 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
9 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 10 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
10 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Diber Mat 12 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin