Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
1 2211.02 - Mjek i pergjithshem Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Tirane 1 14/05/2019 00:00:00 14/09/2019 00:00:00
Apliko Hap Profilin
2 2211.02 - Mjek i pergjithshem Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Burrel Burrel 1 14/05/2019 00:00:00 14/09/2019 00:00:00
Apliko Hap Profilin
3 2211.02 - Mjek i pergjithshem Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Fier Fier 1 14/05/2019 00:00:00 14/09/2019 00:00:00
Apliko Hap Profilin
4 2211.02 - Mjek i pergjithshem Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 1 14/05/2019 00:00:00 14/09/2019 00:00:00
Apliko Hap Profilin
5 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Berat Berat 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin
6 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Burrel Burrel 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin
7 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Elbasan Elbasan 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin
8 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Durrës 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin
9 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Fier Fier 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin
10 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokastër Gjirokastër 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin
11 Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit në Departamentin e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Korçë Korçë 2 17/05/2019 00:00:00 26/05/2019 00:00:00
Hap Profilin