Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
1 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Diber Burrel 14 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
2 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Kukes Komunat 13 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
3 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Kukes Kukes 25 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
4 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Lezhe Lezhe 12 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
5 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Diber Peshkopi 12 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
6 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Diber Komunat 27 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
7 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Elbasan Komunat 17 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
8 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Berat Berat 26 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
9 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Berat Berat 23 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin
10 113.11 - Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Korce Korce 19 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Apliko Hap Profilin