Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
1 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Tirane 35 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
2 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Komunat 30 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
3 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Tirane 35 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
4 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durres Durres 32 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
5 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durres Komunat 27 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
6 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durres Durres 30 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
7 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Tirane 11 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
8 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 33 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
9 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Komunat 22 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin
10 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 32 21/02/2017 00:00:00 15/04/2017 00:00:00
Hap Profilin