Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
1 Drejtor /Drejtoria Rajonale Fier Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Fier Fier 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
2 Drejtor /Drejtoria Rajonale Burrel Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Burrel Burrel 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
3 Drejtor /Njesia Vlore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Vlore Vlore 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
4 Drejtor /Njesia Kukes Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Kukes Kukes 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
5 Drejtor /Drejtoria Rajonale Tirane Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tirane Tirane 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
6 Drejtor /Drejtoria Rajonale Durres Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durres Durres 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
7 Drejtor /Drejtoria Rajonale Elbasan Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Elbasan Elbasan 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
8 Drejtor /Drejtoria Rajonale Korce Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Korce Korce 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
9 Drejtor /Drejtoria Rajonale Gjirokaster Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokaster Gjirokaster 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
10 Drejtor /Drejtoria Rajonale Berat Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Berat Berat 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin
11 Drejtor /Drejtoria Rajonale Shkoder Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 1 17/10/2017 00:00:00 06/11/2017 00:00:00
Hap Profilin