Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
243 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tiranë Tiranë 2 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
244 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tiranë Tiranë 3 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
245 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Tiranë Komunat 5 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
246 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Durrës 2 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
247 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Durrës 6 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
248 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Durrës 2 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
249 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Durrës 2 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
250 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Shijak 1 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
251 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Shijak 2 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
252 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Kruje 1 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin
253 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Durrës Kruje 1 27/04/2015 00:00:00 16/06/2015 00:00:00
Hap Profilin