Portali i Punësimit të OSHEE sh.a.

     
Data e fillimit te njoftimit 
Nga: 
Deri:
Zgjidhni profesionin: 
Nr.ProfesioniEmri i ndermarrjesQytetiNjesia administrativeSasia VLPData e fillimit te njoftimitData e mbarimit te njoftimit Mundesitë  
67 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 6 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
68 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Kukes Kukes 3 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
69 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Berat Berat 5 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
70 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Fier Fier 3 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
71 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Elbasan Elbasan 4 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
72 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Korce Korce 5 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
73 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokaster Gjirokaster 6 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
74 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Vlore Vlore 2 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
75 3113.11 - Teknik i mesem / Elektricist Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Diber Mat 12 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
76 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Shkoder Shkoder 10 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin
77 2142.02 - Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Kukes Kukes 7 28/09/2016 00:00:00 18/11/2016 00:00:00
Hap Profilin