Remont në disa nënstacione në Shkodër, 2-3 qershor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-54 Pukë – Koman dhe NST Dajç, NST Trush dhe NST Zues, në datat 2-3 qershor do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

2 qershor/10:00-14:00

Koman, Karmë, Gegaj, Haxhiaj, Pecaj, Palaj, Vukjakaj, Vukaj, Barcolle, Qerret, Vile, Telume, Kishe Arre, Luf, Qerret, Gomsiqe, Kçire, Vrrith, Kaftalle, Korthpule, Dush, Qerret i Vogel

09:00-16:00

Samrish, Dajç, Belaj, Pentar, Shirq, Mushan, Gramsh, Sukaj

 3 qershor/12:00-14:00

Fshati Trush

09:00-12:00

Zues, Oblike, Muriqan