Avari ne e Linjen L30-20 Shkozet – Fllake, 30 min pa energji disa subjekte private

Ju njoftojme mbi nje difekt te ndodhur sot, ne Linjen L30-20 Shkozet – Fllake (Hark i hapur), per riparimin e te ciles kerkohet stakim i kesaj linje per 30 minuta.
Pa energji gjate kesaj kohe ne Rrethin Durres-Shijak / subjektet private Diamant, Pulari Deda, Confort, D&D Color