Avari në fiderin 16 n/stacioni Kashar, pa energji zona e KMY-së Yzberisht

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të një avarie në fiderin 16 të n/stacionit Kashar kanë mbetur pa energji 7 kabina që furnizojnë zonën pranë KMY-së.
Grupet e punës së OSHEE Tiranë janë në terren dhe po punojnë për eliminimin e defektit