Avari në n.stacionin Kucovë, pa energji disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të një defekti në nstacionin Kucovë, sot në orën 13.00 është e detyruar të stakojë energjinë për 60 minuta në këtë nstacion.
Për pasojë do të mungojë energjia në disa zona: Komuna Perondi, Komuna Poshnje,
Fshatrat:Tapi & Ciflik. Lagja”Posobllok”, Fider Naftë, Komuna Perondi, Komuna Kozarë.
Fshatrat: Gegë & Avaleas, Lagjia ”Ferma Partizani”, Lagjia ”Avaleas Qender”,
Komuna Poshnje, Ferma Partizani, Arrëz, Ciflik, Kozarë
Lagjet:”Ferma Partizani”, ”Koraqet”,”Dhanet”,”Tafallaret”,”Tolanjaket”, Privat (Katermaja, Pellumb Zyla), Bashkia Kucovë/ Lagjet:”Tafil Skendo”,”11 Janari”,”11 Shkurti”, Zjarrfiksja, Partizani, Uzina Mekanike e Naftës
Komunat : Kozarë, Lagjet: ”Ferma Partzani”,”Avaleas”,”Fier-Mimar”, ”Bozok”,”Salc Kozarë”,”Ferras”,”Rrogozët”,”Sallanjakët”, Bashk. Kucovë/ Lagjet: ”Polovin”, ”Drizë”, Kaldaja, Komunat: Perondi & Kozarë. Fshatrat: Gegë, Frashër, Dikatër.