Gjirokastër, punime për linjën e dëmtuar

Më datë 24 gusht, në intervalin 17:00 – 17:30, OSHEE e Gjirokastrës do të kryejë disa punime në linjën 35kv L30-82 Gjirokastra1-Grapsh.
Zonat që preken nga mungesa e dritave janë si më poshtë:
Rajoni Gjirokastër / Sektori Nepravishte; Drino, Labove, Suhe, ish-komuna Zagorie dhe Poliçan, zona Reza e Zezë, Derviçan, Fshati Grapsh, ish-komunat Dropulli i Poshtëm dhe Dropull i Sipërm.
Konsumatorët privatë (jo-familjarë): subjektet private 35/0,4 kv: Amita, Pallas, Derviçan, Fresh, Glina, Teknotrof, Epipllo Dekor, Morpak, Elka, Gjirofarma dhe Kakavija