Kontaktoni

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.

Adresë:

Bulevardi “Gjergj Fishta”,
Ndërtesa Nr. 88, H. 1,
Njësia Administrative Nr. 7, 1023
Tiranë, Shqipëri

Dispeçeria Tiranë:

Tel:044528888; 044505269; 044505270;

Per Kerkesa dhe Ankesa: 

ankesajuaj@oshee.al

E-mail:

ankesajuaj@oshee.al
kujdesi_abonentit@oshee.al