Koordinatori për të drejtën e informimit

    Argid ALIKAJ

    Koordinator për të Drejtën e Informimit

    Sektori i Çështjeve Ligjore

    Tel: +355 69 4141384

    E-mail: argid.alikaj@oshee.al

    Adresa:  Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë

    Orari:  E Hënë – E Premte 8:30 – 17:00