Punimet e planifikuara në linjën 35kV L30-16 Radio – Banjë, kufizime energjie në disa zona

Në kuadër të masave për mirëmbajtjen e rrjetit, në linjën 35kV L30-16 Radio – Banjë, si dhe në Traktin 35kV të kesaj linje në N/stacionin Radio në datën 11 prill, do të kryhen punime në intervalin kohor 09:00-18:00.
Pa energji gjatë kësaj periudhe do të mbesin n/stacionet Gramsh, Cërrunje.
Zonat pa energji në Gramsh: Ish Komunat Gostimë, Gjinar, Tregan,
Bashkia Gramsh: Ish Komunat: Pishaj, Sultë, Poroçan, Ish Komunat: Tunjë, Kushovë, Kodovjak, Lenie, Kukur, Skënderbegas, dhe Hec-et Sotiraj, Lenie, Tervol, Kabash.