Punimet në Linjën 35kv L30-7 Ballsh – Patos, në datën 29 mars kufizime energjie në disa zona

Për shkak të punimeve për riparimin e defektit në transformatorin TR2 të fuqisë 110/35/6kV 15MVA në Rafinerinë e naftës në Ballsh, në datën 29 mars, në intervalin kohor 10:00-13:00 do të stakohet energjia në këto zona:
Astir & Kompani, Ladi Sulaj, Fshatrat Dukas, Drenovë Fush, Pelishovë, Lapunec, Ngrancie, Visok, Lofkem, Cycen, Panahor, Ngracan, Riban, Fir, Metoh, Aranitas, Kalem, Greshic,
Stacioni i Trenit, Usoj, Kalein, Kolac, Drizar, Kremenar, Kapaj, Selic, Gjerbes, Ceril, Fratar, Minaz, Kadurov, Bejar, Malas, Kud, Corush, Pocem, Molaj, Freskia-Kabina Lamce, Klos, Hekal.