Reduktohet tarifa për objektet e kultit fetar

oshee

Hyn në fuqi vendimi i datës 6 shkurt 2017, i Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në lidhje me reduktimin e tarifës së energjisë elektrike për objektet e kultit, nga 14 në 9.5 lek/kilovat.

Në muajin shtator 2016, Komiteti Shtetëror për Kultet kishte paraqitur kërkesën mbi mundësinë e ndryshimit të tarifës së energjisë elektrike për bashkësitë fetare, e cila u pasua me rekomandimet pro reduktimit të tarifës nga komisionet parlamentare të Ekonomisë dhe asaj të Veprimtarisë Prodhuese.

Më 22 dhjetor 2016, Bordi i ERE-s, mori vendimin për: “Fillimin e procedurave për rishikimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi Universal për kategorinë Klient – Objekte Kulti/Bashkësi Fetare”.

Pas më shumë se 3 muajsh procedura, më 6 shkurt 2017, ERE vendos uljen e tarifave me mbi 32% për objektet e kultit.

Tashmë, tarifa e re, prej 9.5 lekë, ka vlefshmëri nga data 1 prill deri më 31 dhjetor 2017, ku në periudhën e fundvitit, ERE rishikon tarifat për operatorët dhe abonentët.

Nga të dhënat, mësohen sa janë rreth 800 objekte kulti fetar (kisha, xhamia, etj)