Remont në disa nënstacione në Shkodër, 22-23 tetor kufizime energjie në disa zona n♪

Njoftim për abonentët Shkodër

Stakim, data 22-23 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Bushat 1, Hani i Hotit dhe NST Vukpalaj, në datat 22-23 tetor do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër

22 tetor
10:00-16:00
Bushat, Barbullush, Rranxa, Mali Jushit, Ashtë, Kosmaç, Plezhë, Melgushë

23 tetor

09:00-12:00
Dogana e Hanit të Hotit

12:00 -16:00
Zona Hot, njësia administrative Kelmend