Remont në n/stacionin Valias, kufizime 2 orë në qendrën e Valiasit

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve që do të kryhen në n/stacionin Valias, në kuadër të investimeve, do të stakohet energjia për rreth 2 orë, nga ora 12:30- 14:30.
Zona që do të mbetet pa energji është qendra e Valiasit