Remontet e OST në datat 19-20 mars në linjën 110kV L110-4/2b Farkë – Ibë dhe në linjën 110kV L110-4/2a Traktora – Farkë

Operatori i Sistemit të Transmetimit, OST, njofton se për shkak të punimeve të planifikuara në datat 19-20 mars, në linjën 110kV L110-4/2b Farkë – Ibë dhe në linjën 110kV L110-4/2a Traktora – Farkë.
Punimet do të bëhen gjatë intervalit kohor 09:00- 15:00, por nuk do të ketë kufizime energjie.