Rilidhën energjinë, shoqërohen në polici 13 abontë në Vlorë

kontrolle fier
Në 24 orët e fundit, OSHEE Vlorë ka denoncuar në polici 13 raste të rilidhjes së energjisë nga debitorë, te cilëve u ishte nderprerë energjia pasi nuk kishin kryer pagesat në kohën e duhur.
OSHEE u bën me dije abonentëve se rilidhja e energjisë mbasi është ndërprerë nga kompania, përbën vepër penale dhe ndëshkohet me ligj.