Subjekti privat dëmton kabllin, pa energji disa zonanë Tiranë

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se një firmë private ka dëmtuar kabllin në fiderin L1 të n/stacionit Qendër duke lënë pa energji këto zona:

Torre Drini, Rr.Luigj Gurakuqi,Sheshi Avni Rustemi, Rr Tefta Tashko Koco, Beqir Luga, Fadil Rada, Vllazen Huta, Bardhyl, Zona prane Ministrise se Jashme