Per vendime shikoni ne linket me poshte:

www.ere.gov.al
www.energjia.gov.al
www.ekonomia.gov.al