Avari në linjën Maliq-Lozhan, pa energji disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE njofton se si pasojë e një avarie në celesin 35kv të linjës L30-78 Maliq-Lozhan, ka mbetur pa energji n.stacioni i Maliqit si dhe HEC-et Verbë, Strelcë, dhe Shalë.

Zonat që mbeten pa energji gjatë kësaj kohe në Rajonin Korçë janë : Velçan, Strelcë, Moglicë, Lozhan, Senisht, Tresovë, Miniera Rosover.