Avari në n/stacionin e Uzinës “Dinamo”, pa energji disa zona në Tiranë

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se ka ndodhur një avari në çelësat e Fidrit N.248 dhe Fidrin Nr.254 që dalin nga N/Stacioni Uzina “Dinamo”.

Për pasojë kanë mbetur pa energji zona rruga ‘’Jordan Misja’’ ; Zona Ish-tregu perime-patateve ; Paskuqan;Koder Kamëz; Insitut Kamëz.