Fuqizimi i rrjetit, 19 janar punime në nstacionin Traktora

Në vijim të investimit për fuqizimin e nstacionit Traktora, për rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike, OSHEE do të kryejë punime në datën 19 janar, në nstacionin Traktora, 110/20/6 kV, nga ora 03:00-05:00.
Pa energji do të mbesin këto zona: Kodra e Metallajve, Zona Farkë, Zona rreth Qytetit Studenti, Shkozë (pjesërisht), Kodra e Kokonozëve,
Ish Parku Komunal, Pallatet pranë Oxhakut te shkolla e Bashkuar, Porcelani, Rr. “Pasho Hysi”, Kryegjyshata, Poligrafiku, Burgu 325, Zona Uzina Traktorit, Arkivi, Shkozë 2, Instrumentali, Reparti 8802, Uzina Gjeologjike, Privat/ UPNA, Firma e Betonit Sina 98, zona pranë Depos së Ujit , zona pranë Sanatoriumit, Kodra e Priftit pjesërisht, furnizimi dytë për Maternitetin e Ri, rruga “Todi Shkurti” pjeserisht.