Kërkohet Drejtor i Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin.Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a
Shpall konkursin për vendin vakant të: Drejtorit të Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin.

Për më shumë Hap Profilin