Njoftim për abonentët #Fier Stakim, 10-13 Mars

Për shkak të remontit të planifikuar në çelësat
6kV të fiderave Marinëz, Belino të NST Jagodinë, në datat 10-13 mars gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të mbeten pa energji këto zona në Fier

10 mars/Zharëz, Marinëz
11 mars/Fidra nafte, Sheqisht
12 mars/Fidra nafte, Verri, Jagodinë, Sukë1, Sukë 2, Arabaj
13 mars/Lagjet: “Kallmi”, Verri, Vajkan, Imshte, Jagodinë, Marinëz, Kuman, Vidhisht, Luar, pjesërisht qyteti Roskovec