Njoftim Punësimi për vendin vakant të Drejtorit të Auditit të Brendshëm

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) bazuar mbi vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë, shpall procedurën e konkurimit për vendin vakant të Drejtorit të Auditit të Brendshëm.


Kliko këtu për materialin e plotë