OST riparon avarinë në linjën 110kV L110 – 3 Ulëz – Shutrri – Kurbnesh, marrin energji zonat e prekura nga defekti

Njoftim i OST

Operatori i Sistemit të Transmetimit, OST, njofton se rreth orës 13:00 ka riparuar defektin dhe ka vendosur në punë linjën 110kV L110 – 3 Ulëz – Shutrri – Kurbnesh, defekt I cili prej ditës së djeshme shkaktoi probleme me furnizimin me energji për disa fshatra të Burrelit.
Aktualisht kanë marrë energji të gjitha zonat e prekura nga kjo avari.