Punime në fshatin Darëzezë, OSSH Fier do të stakojë linjën 35kV L30-34 Kafaraj – Povelcë, 21 prill pa energji 3 orë disa zona

Për shkak të kërkesës së bashkisë Fier për punime ndërtimore në fshatin Darëzezë, OSSH Fier do të stakojë linjën 35kV L30-34 Kafaraj – Povelcë, gjatë intervalit kohor 15:00-18:00.  Pa energji do të mbeten këto zona në Fier:

 Levan, Bishan, Cerven, Bocova, Qarre, Ferras, Bashkim, Pish poro