Punime në n.stacionin Valias, kufizime energjie në disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se si pasojë e remonteve që do të kryhen për mirëmbajtjen e rrjetit në n/stacionin Valias, ditën e martë, datë 5 prill, nga ora  09:00-13:00, do të ketë kufizime energjie në këto zona: Laknas, Valias, Bathore, Frutikultura Kamëz, Bregu i Lumit , Çekrezë, Kasalë, Valias, Parafabrikatet Kamëz, Reparti Ushtarak.