Punime në zbarrat 35kV në n/stacionin Matkë, në datën 1 shkurt kufizime energjie në disa zona

Për shkak të punimeve që do të kryhen në zbarrat 35kV në n/stacionin Matkë, në datën 1 shkurt do të ketë kufizime energjie në intervalin kohor 08:00-16:00 në këto zona në Fier:
Qyteti i Roskoveci, Fshatrat Strum, Velmish, Kurjan, Mbrs, Vlosht, Ngjeqar, Driz, driz Vidhisht.
Zonat pa energji në Berat; Komuna Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rërza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë.