Punime të planifikuara në nst Shkodra 1, pa energji disa zona në Shkodër

Për shkak të punimeve në nstacionin Shkodra 1, sipas grafikut të planifikuar të remonteve në rajonin e veriut, OSHEE ka programuar të stakojë energjinë në TR1 në nst Shkodra 1 në datën 20 prill.
Kufizimet e energjisë elektrike do të jenë në intervalin kohor 09:00-15:00.
Pa energji gjatë kësaj kohe do të jenë këto zona në Shkodër:
Bashkia, Lagjia “3 Heronjtë”, Skënderbeg, Bardhaj, Grudë, Guci, Hot i Ri, Ish Uzina Telave, F.N.SH, Drejtoria e policisë, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Skenderbeg, Zona Dobraç fshat, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Boriç, Ndërmarrja “Adelchi”.