Punimet e planifikuara në rajonin e Juglindjes, 14-18 maj oraret e kufizimit dhe zonat e prekura

Në vijim të masave që po merren për fuqizimin e rrjetit të shpërndarjes, drejtoria e Tensionit të Lartë ka publikuar grafikun e remonteve për zonën e Juglindjes, parashikuar të kryhen në datat 14-18 maj.
14 maj, punime në nst Corovode, orari 10:00-14:00
Pa energji: Qyteti i Corovodës, Frigoriferi,
Konservat, Çerenisht, Nishicë, Veleshnjë, Ujësjellësi Sharovë, Policia, Potom, Çepan, Backë, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgovë, Vërzhezhë, Munushtirë, Store, Tomorricë, Gjerbes, Gradec, Zaloshnjë, Spitali, Ujësjellësi Çorovodë, Turizmi, Telekomi.

14 maj, punime në linjën L30 – 84 Pogradec – Petrushe, orari 09:00-13:00
Pa energji këto zona në Pogradec: Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe, Komuna Çërrave, Komuna Dardhas, Kodras

14 maj, punime në zbarrat 10kV, n/stacioni Kajan, orari 10:00-14:00
Pa energji këto zona në Elbasan: Kom. Grekan, fshatrat: Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Kom. Kajan , fshatrat: Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinëz, Dushk, Fierzë, Burgu Kosovë, Cërrage, Cestie.

15-16 maj, punime në nst Pogradec 1, orari 09:00-13:00
Pa energji: Bashkia Pogradec, Lagjia 5, Gazerma, Ushtria, Lagjia 1, Lini, 1 Maji, Vilat, SMT, stacioni i pompave.

15 maj, punime në nst Pobrat, orari 10:00-13:00
Pa energji këto zona në Berat: Ish Komuna Kutalli,
Drenovicë, Samaticë, Rerza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë.

16 maj, punime në nst Gorican, orari 10:00-13:00
Pa energji këto zona në Berat: Ish komuna Allkaj, Zhelizhan.
Mazhaj, Kundje, Toshkëz, Allkaj, Delisufaj, Bicakaj, Komunat: Kutalli & Poshnje. Fshatrat: Gorican, Malas-Breg, Hing, Ura e Kucit, Sektori-Agim, Vrapenjte, Gajd, Lagjet: Zeket, Tafallaret, Goget, Xhahil, Himallaret, Maranjaket, Gorican Pasha, Pompat Ujësjellësi –Lushnja.

17 maj, punime në disa fidera të nst Gorican, orari 10:00-14:00
Pa energji: Ish komuna Allkaj, Zhelizhan, Mazhaj, Kundje, Toshkëz, Allkaj, Delisufaj, Bicakaj

17 maj, punime në nst Kajan, 10:00-14;00
Pa energji këto zona në Elbasan: Ish Komuna Kajan, fshati: Idriz, fshatrat Marinëz, Dushk, Ish Komuna Fierzë, fshatrat Fierzë, Burgu Kosove, Cërrage, Cestie.