Raporte financiare te OSHEEPublikimi i “Rezultatit Financiar Dhjetor 2018 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar Shtator 2018 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar Qershor 2018 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar Mars 2018 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar për vitin 2017 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar për 9-mujorin e parë të 2017 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar paraprak për 6-mujorin e parë 2017 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar paraprak për 3-mujorin e parë 2017 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar Menaxherial – Viti 2016, OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar për 9-mujorin e parë 2016 të OSHEE”

Kliko këtu për raportin e plotë

Publikimi i “Rezultatit Financiar për 6-mujorin e parë 2016 të OSHEE”, bëhet në kuadër të Transperencës të Sektorit Energjetik

Kliko këtu për raportin e plotë