Remont ë NST Smokthinë dhe NST Kuç, 25 dhe 28 janar kufizime energjie në disa zona në Vlorë

Për shkak të remontit të planifikuar në NST Smokthinë dhe NST Kuçnë datën 25 dhe 28 janar gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të kufizohet energjia në këto zona në Vlorë:

25 janar/Lepenicë, Gjorm, Gumenicë, Fush Gumenicë, Sye kuqe, Brusnje, Kote, Brataj, Tërbaç Mesaplike, Hore, Vranisht, Fush Brataj, Ramicë Velce, Verbase, Matogjine, Boderi, Bashaj

28 janar/Kallarat, Hore, Vranisht, Kuç, Bolenê