Remont i OST në linjat 10kV të Fidrave F2, F3 NST Farkë, 4 dhjetor kufizime energjie në disa zona në Tiranë

Për shkak të remontit të OST në linjat 10kV të Fidrave F2, F3 NST Farkë, në datën 4 dhjetor gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të stakohet pjesërisht energjia në këto zona në Tiranë

Bërzhitë, Mullet, Baldushk, Ibë