Remont i OST në linjën 110kV Ballsh – Memaliaj, 22 prill pa energji disa zona në Tepelenë

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont në linjën 110kV Ballsh – Memaliaj, në datën 22 prill gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Tepelenë:

Pjesërisht: Toçi Ri, Shehaj, Martalloz lab, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulezim, Krahes, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokike, Iliras, Amanikaj, Dorez, Kalivaç, Leshnje, Perparim