Remont i OST në linjën 110kV L110-16/2 Fibër – Librazhd, 2-4 tetor kufizime energjie në disa zona

Njoftim i OST për abonentët Librazhd📌

Stakim i datës 2-4 Tetor📍

Për shkak të remontit të planifikuar në linjën 110kV L110-16/2 Fibër – Librazhd, në datat 2-4 tetor,
gjatë intervalit kohor 04:00- 05:00 do të stakohet energjia⚡ në këto zona në Librazhd:

Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Spitali Qytet, Qyteti (pjeserisht), Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj, Rastan, Prrenjas, Fshat qender, Shqiponje, Stranik, Stravaj, Vishok, Skroske, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinje, Rrajce, fshatrat Bardhaj, Kotodesh, Rrajce Fushe, Kovanik, Skenderbej, Sutaj, Urake, Pocivalle, Katjel

3 tetor/04:00-10:00

Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Spitali Qytet, Qyteti (pjeserisht), Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj, Rastan, Prrenjas, Fshat qender, Shqiponje, Stranik, Stravaj, Vishok, Skroske, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinje, Rrajce, fshatrat Bardhaj, Kotodesh, Rrajce Fushe, Kovanik, Skenderbej, Sutaj, Urake, Pocivalle, Katjel

4 tetor/10:00-14:00

Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Ferrë, Dragostunje, Frarë, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe,
Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis (Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale), Boravë,
Arrëz Gizaresh, Balëz, Gizavesh, Borici, Brazdaj