Remont i OST në linjën 110kV L110-32 Korçë – Ersekë, 16 qershor kufizime energjie në disa zona në Kolonjë

Për shkak të remontit të planifikuar nga OST në linjën 110kV L110-32 Korçë – Ersekë, në datën 16 qershor gjatë intervalit kohor 08:00-15:30 do të mbeten pa energji disa zona në Kolonjë:

Komuna Mollas, fshatra të ish-komunave Mollas, Çlirim dhe Vithkuq,

Qarr, Qafë Zezë, fshatra të ish-komunave Qendër, Mollas, Novoselë,

Barmash, Leskovik