Remont i OST në linjën 110kV L110 – 37 Ballsh – Drenovë, 7 qershor kufizime energjie në disa zona në Fier

Për shkak të remontit të OST në linjën 110kV L110 – 37 Ballsh – Drenovë, në datën 7 qershor gjatë intervalit kohor 08:30-15:00, do të stakohet energjia në këto zona në Fier:

Ish komuna Cakran, Drenovë, Lazan, Roms