Remont i OST në linjën 110kV L110-4/3 Elbasan220kV – Ibë, 9 shtator kufizime energjie në disa zona në Tiranë

Për shkak të remontit të OST në linjën 110kV L110-4/3 Elbasan220kV – Ibë, në datën 9 shtator gjatë intervalit kohor 06:00-13:00 do të stakohet energjia në këto zona:

 Kllojkë, Rozavera, Pashkashesh, Fravesh