Remont i OST në linjën 110kV L110 – 8/6 Bushat 2 – Lezhë, 30 shtator kufizim energjie në disa zona në Shkodër

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën 110kV L110 – 8/6 Bushat 2 – Lezhë, në datën 30 shtator gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër

Bushat, Ashtë, Kosmaç, Melgushe, Ranxa, Mali i Jushit