Remont i OST në linjën Ballsh-Memaliaj, 15 tetor kufizime energjie në disa zona në Tepelenë

Për shkak të remontit të parashikuar në Linjën e OST Ballsh-Memaliaj, në datën 15 tetor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Tepelenë

Toçi i Ri, Shehaj, Martalloz lab, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulëzim, Krahës 1, 2, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Dorez, Kalivaç, Leshnjë,

Përparim