Remont i OST në NST Bushat 2, dhe në linjën 110kV L110 – 8/2 Bushat 2 – Hec Ashta 1, 8 mars kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Për shkak të remontit të OST në NST Bushat 2, dhe në linjën 110kV L110 – 8/2 Bushat 2 – Hec Ashta 1, në Linjën 110kV L110 – 8/3 Bushat 2 – Hec Ashta 2, në datën 8 mars gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

Bushat, Velipojë